Leverandør Audit

​Bliv rustet til på alle måder at håndtere den sværeste af alle audit

disciplinerne i overensstemmelse med de særlige krav og forventninger,

der følger med audit af dine leverandører.


Leverandøraudit er på alle måder den sværeste af alle audit disciplinerne og bør derfor håndteres af auditorer med særlige kompetencer

​Leverandøraudit (supplier audit, 2.parts audit) er en særlig disciplin indenfor auditteknikken, der desværre i mange tilfælde bliver behandlet for let og overordnet.

Kom på kursus og bliv klædt på til at gennemføre audits i overensstemmelse med de særlige krav og forventninger, der følger med audit af dine leverandører.


​Hvorfor er denne audittype så særligt vanskelig?​

For det første fødes grundlaget til audit i et kontraktgrundlag, hvor enten indkøber eller den kontraktansvarlige har et meget lille - eller i mange tilfælde slet intet kendskab til audit. Kontraktgrundlaget skaber derfor ikke det rette råderum til sikring af en succesfuld audit.


For det andet er de auditorer, der udsendes trænet som interne auditorer med vægt på en given ISO-standard. De er sjældent hverken uddannet eller trænet i komplekse kontraktmæssige sammenhænge og er således ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at forudse følger af eventuelle afvigelser.

Den alvorlige konsekvens af dette er, at virksomheden bringer sig selv i ond tro ved at auditere en leverandør, men måske ikke er i stand til at afdække de reelle problemstillinger. Leverandøren vil da altid kunne påberåbe sig, at auditor har været til stede på sitet og ikke har haft bemærkninger.


Bliv klædt på til opgaven.

  • ​Gennemfør audit på de rigtige præmisser.
  • ​Vær sikker på de kontakter I indgår.
  • ​Risiker ikke at blive hængt ud i pressen for at handle med underlødige leverandører

Underviser:

Kristian Glæsel, der har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning

Varighed:

2 dage + online eksamen

Pris:

Kr. 12.500,- ex. moms

Incl. dagsforplejning og materiale

Betaling/Afbestilling.... Læs her

Tid og sted: D.25 - 26.03.2024

(Freddericia)

Tilmeldingsfrist: d. 01.03.2024

​Alle vore kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov. Kontakt os for tilbud.​​

 
 
 
 

Efterlad dit nummer

Lad os ringe dig op

unsplash