Triple Lead Auditor 

​Bliv Lead Auditor i miljø-, arbejdsmiljø – og kvalitetsledelse på ét og samme kursus.

Den tætte sammenhæng af opbygningen af de tre standarder gør det muligt at tilbyde en fælles Lead Auditor uddannelse for dem alle

Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i?
Både ja og nej – kurset her dækker tre standarder, der er hinanden så lig, at det er muligt at gennemgå dem alle samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. Hertil kommer en udvidet eksamen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil kunne tage hjem med et væsentligt større udbytte på dette kursus end på de traditionelle.

Med afsæt i High Level Structure for ISO-standarder, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.


Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.


Kurset henvender sig til alle systemmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med ledelsessystemer inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig uddannelse inden for auditering af alle tre discipliner. Det kan kun anbefales at man læser de tre standarder grundigt inden fremmøde. 

Underviser:

Underviser på kurset er Kristian Glæsel, der har været formand/convenor for ISO’s udvikling af den nye internationale arbejdsmiljøstandard som har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning.

Varighed:

2 dage webinar

4 dage fysisk fremmøde

1 dag online eksamen

Pris:

Kr. 38.750,- ex. moms

Incl. dagsforplejning og materiale

Betaling/Afbestilling.... Læs her

Tid og sted:

Webinar:

d. 22 + 23.02.2024 


Fysisk undervisning, Fredericia

d. 26 - 29.02.2024 

Tilmeldingsfrist:  09.02.2024

​Alle vore kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov. Kontakt os for tilbud.​​

 
 
 
 

Efterlad dit nummer

Lad os ringe dig op