Audit

Uafhængige audit eksperter

Vi deltager også som virksomhedens “advokat” i forbindelse med certificeringsaudits og bistår vore kunder i samarbejdet med andre certificeringsorganer.Vi kan auditere i forhold til de fleste gængse standarder såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt en del tekniske standarder.


Vi kan auditere i forhold til de fleste gængse standarder såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt en del tekniske standarder. At auditere et ledelsessystem er nok den vigtigste aktivitet i ledelsessystemet, til at finde oplysninger om systemets tilstand. Alle ledelsessystemer bør auditeres jævnligt af kvalificerede auditorer, der uvildigt kan vurdere både mangler og forbedringsmuligheder i de aktiviteter der auditeres. Auditorer bør vær kvalificeret i forhold til både proces, lovgivning og standard for at kunne yde den rette indsats i forhold til udvikling af virksomhedens system.

  Der findes 3 typer audits:

  • 1. parts audit hvor man auditerer egen virksomhed
  • 2. parts audit hvor man auditerer leverandører, samarbejdspartnere
   eller andre ekstern virksomheder.
  • 3. parts audit, hvor man bliver auditeret af et certificerende organ
   som efterfølgende enten udsteder eller ikke udsteder certifikat på baggrund af auditten.