Uddannelse og rådgivning indenfor ledelsesstandarder


Glaesel HSEQ Management er en konsulentvirksomhed, der hjælper med at implementere og opretholde effektive ledelsessystemer, herunder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001.

Vi tilbyder kursus, rådgivning og audit, der sikrer, at dine virksomhedsprocesser lever op til de højeste standarder inden for kvalitet, miljø, arbejdssikkerhed og energiforvaltning.

Vores ekspertise og erfaring sikrer, at du får skræddersyede løsninger, der optimerer din organisations ydeevne og opnår fremragende resultater.

Nationalt og internationalt er vi blandt de førende, når det gælder fortolkning og forståelse af ledelsesstandarder.

Vi spiller centrale roller i både ISO og andre organisationer ved udvikling af nye standarder og opdatering af de gamle.

Glaesel HSEQ Management var international projektleder i forbindelse med udviklingen af den nye udgave af ISO 45001:2018.

Maj 2024


15 % rabat på din næste booking - er gældende

til og med august 2024


Kommende arrangementer


Triple Lead Auditor

D. 08.08 + 09.08.2024 - webinar

D. 12.08 - 15.08.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) 


Et kursus, der fokuserer på de tre standarder ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Kurset giver en grundig gennemgang af disse standarder, således at deltagerne kan implementere dem effektivt i deres virksomhed. Du vil blive guidet  gennem de forskellige krav i standarderne, således at du selvstændigt og proffesionelt kan planlægge, gennemføre og rapportere alle typer audits med et effektivt resultat.

Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 38.750 ex.moms

Intern Auditor 

D. 19 - 20.08.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) Bliv en kompetent intern auditor i din virksomhed, så du kan gennemføre audits i overensstemmelse med ISO 19011:2018​.

Der arbejdes med den interne auditors rolle og ansvar, og der gives enkle psykologiske redskaber, der kan anvendes under audit. Kurset fokuserer på praktiske øvelser og cases, hvor du selv får mulighed for at bruge de indlærte teknikker og værktøjer.


Du får kendskab til auditteknikker og værktøjer og vil selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og rapportere interne audits i overensstemmelse med ISO 19011. Du lærer at gennemføre en effektiv audit og at håndtere vanskelige situationer under audit.


Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 12.500 ex.moms

Lead Auditor ISO 27001:2023

D. 13.05 - 16.05.2024 - fysisk fremmøde

(afholdelse Fredericia)Få en Lead Auditoruddannelse  informationssikkerhed.

Dette ISO 27001 kursus har til formål at uddanne dig som auditor på informationssikkerhed i overensstemmelse med kravene i ISO 27001 og i ISO 19011. Indholdet dækker en bred vifte af emner, . Vi gennemgå ISO 27001 standarden i dybden, understøttet af relevante cases og praktiske opgaver.

Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 24.500 ex.moms

Opgradering ISO 50001:2018

D.31.05.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) Byg videre på din eksisterende Lead Auditor eller få din "gamle" Lead Auditor ISO 50001 opgraderet

På kurset gennemgås de grundlæggende elementer i ISO 50001:2018 og de principper der ligger bag opbygningen af et effektivt energiledelsessystem samt hvordan det kan kobles sammen med ISO 14001:2015.


Kurset henvender sig til dig som allerede er Lead Auditor i ISO 14001 og som ønsker en Lead Auditor uddannelse i energiledelse i henhold til ISO 50001:2018. Du skal kunne fremvise et diplom for erhvervet Lead Auditor uddannelse


Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 11.500 ex.moms

Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 21.500 ex.moms

Lead Auditor ISO 50001:2018

D. 17 - 20.06.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) Bliv godt klædt på til at udfører audits.

Vi gennemgår grundigt ISO 50001:2018 standarden og med den som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer, således du selvstændigt og professionelt bliver i stand til at planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Leverandør Audit

D. 26 - 27.08.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) Bliv rustet til på alle måder at håndtere den sværeste af alle auditdisciplinerne i overensstemmelse med de særlige krav og forventninger,der følger med audit af dine leverandører


Leverandøraudit er på alle måder den sværeste af alle audit disciplinerne og bør derfor håndteres af auditorer med særlige kompetencer

​Leverandøraudit (supplier audit, 2.parts audit) er en særlig disciplin indenfor auditteknikken, der desværre i mange tilfælde bliver behandlet for let og overordnet.


​Hvorfor er denne audittype så særligt vanskelig?​Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 12.500 ex.moms

Kombi Lead Auditor

D. 21- 24.05.2024 - fysisk fremmøde

(afholdes i Fredericia) 


Bliv eksamineret Lead Auditor i miljø – og arbejdsmiljøledelse på ét og samme kursus, og bliv klædt på til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 45001:2018 og ISO 14001:2015 standarderne,.

Vi gennemgår grundigt ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 standarderne. Du vil få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer.Fredericia

09:00 - 16:00 alle dage


Kr. 29.500 ex.moms