Kombi Lead Auditor

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

KursusKombi Lead Auditor – Miljø og Arbejdsmiljø
Dato2-5 september 2024
SprogDansk
StedFredericia
ForplejningIndeholdt i kursus afgift 
InternatIkke indeholdt i kursus afgift 
Pris29.500,- ex moms
Tilmeldingsfrist10 august 2024

Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljø – og miljøledelse på ét og samme kursus, og bliv uddannet til at gennemføre 1. 2. og 3. parts audit efter ISO 45001:2018 og ISO 14001:2015 standarderne, efter kravene i ISO 19011 og ISO 17021 der er standarderne for audit internt og certificeringsaudit.

Kursusbeskrivelse: 
Vi gennemgår grundigt ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 standarderne. Du vil få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer.

Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i?
Både ja og nej – kurset her dækker to standarder der er hinanden så lig at det er muligt at gennemgå dem begge samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. Hertil kommer en udvidet eksamen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil kunne tage hjem med et væsentligt større udbytte på dette kursus end på de traditionelle kurser. 

Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en online eksamen.  
Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.
Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen. 

Målgruppe:
Kurset henvender sig til miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med miljø- og arbejdsmiljøledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer.

Det kan kun anbefales at man læser de to standarder grundigt inden fremmøde.

Udbytte:
Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:
Kristian Glæsel, der har været projektleder for ISO’s udvikling af den internationale arbejdsmiljøstandard, ISO 45001:2018. 
Kristian Glæsel har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning

Minimum antal deltagere:
Som udgangspunkt 5 personer – af hensyn til synergi og vidensdeling mellem deltagerne.