Hvad skal vi med et ledelsessystem?

Det hjælper med at styre processer, dokumentere intern og ekstern audit samt tænke klima og energi


Ledelsessystemer er grundlaget for alt hvad vi arbejder med! Et solidt og praktisk anvendeligt ledelsessystem er altid bygget op omkring den såkaldte PDCA-cirkel.

Ved at anvende internationalt anerkendte standarder, som eksempelvis ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 eller ISO 45001 opnår man mange fordele som virksomhed. Man slipper ofte for mange spørgsmål fra kunder om sin virksomhed idet man blot kan fremsende et certifikat som dokumentation for at man har styr på tingene. Hernæst  har ledelsen et effektivt værktøj, til at  styre virksomhedens aktiviteter og handlinger indenfor et givent område, fx arbejdsmiljø, miljø eller kvalitet.

Ledelsessystemet hjælper jer med at styre og drive virksomheden ifølge fastlagte procedurer. Anvend det som en systematisk støtte, som hjælper jer med at opnå virksomhedens mål og at forebygge fejl i stedet for at udbedre afvigelser.

Glaesel HSEQ Management har mange års erfaring og ekspertise til, at opbygge, udvikle og auditere din virksomheds ledelsessystem, uanset om vi skal starte fra bunden eller om virksomheden i forvejen har etableret et ledelsessystem. Vi kan også uddanne virksomhedens personale i både forståelsen for og den praktiske brug af ledelsessystemer.


Derfor kan I bruge ledelsessystemerne til at sikre en effektiv styring af jeres virksomhed og opnå øget produktivitet og bæredygtighed, samtidig med at i har glade sunde medarbejdere og kunder, fordi i har styr på alle "kerneværdierne" og at jeres leverandører lever op til jeres krav.

Glaesel HSEQ Management kan give jer rådgivning og hjælpe med implementeringen af ledelsessystemer.


Intern Audit

Kombineret Lead Auditor

ISO 14001 & ISO 45001

Leverandør audit

Triple Lead Auditor

ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001