ISO 27001:2023 

Det handler om at sikre data og informationer

I løbet af de seneste 20 år er risikoen for cyberangreb og IT-kriminalitet som følge af mangel på informationssikkerhed steget markant. Det skyldes ikke mindst brugen af internettet som middel til at gøre forretning og skaffe sig adgang til store mængder information. Og i takt med en stigende efterspørgsel efter flere opkoblingsmuligheder og forretningsadgange via mobile teknologier samt øget udveksling af data stiger risikoen, for at informationssikkerheden kompromitteres yderligere.


Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser, hvis virksomhedens informationer bliver ødelagt, stjålet eller på anden vis bliver tilgængelig.

ISO/IEC 27001 stiller krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Indførelsen af et ledelsessystem for informationssikkerhed er en strategisk beslutning for en organisation. Det er vigtigt, at ledelsessystemet er en del af og er integreret med organisationens processer og overordnede ledelsesstruktur, samt at det tager højde for informationssikkerheden i planlægningen af processer, informationssystemer og kontroller.


Personfølsomme oplysninger kan blive stjålet på mange måder, fx via internettet, ved tyveri af bærbare computere via skade på IT-systemer eller via andre sårbare informationskilder. Derfor står erhvervslivet og samfundet over for mange risici, i takt med at flere og flere data gøres digitale og afhængigheden af IT-systemer stiger.


 Som noget nyt kan vi hos Glaesel HSEQ Management tilbyde Lead auditor træning i standarden ISO 27001. Klik på linket nedenfor og læs mere om vores kursus

Lead Auditor ISO 27001:2023