Miljøledelse kan sikre en aktiv indsats for klimaet

og skærpe din forretningsstrategi


Klimaforandringer og miljøindsatser hænger tættere sammen end tidligere. Miljøledelse, ISO 14001, kan være en nøgle for virksomheder til at mindske deres klimaaftryk og øge deres bidrag til de aftaler, der blev indgået ved COP26.


Med en standard i miljøledelse får virksomheder og organisationer et godt og effektivt værktøj, der både kan reducere de væsentligste miljøpåvirkninger og skabe troværdighed om den miljømæssige indsats. Standarden giver også en økonomisk gevinst og kan bruges til at dokumentere ens miljøindsats overfor omverdenen.

Udover ISO 14001, som er den standard, der definerer kravene til miljøledelse og kan danne grundlag for en certificering, har Glaesel HSEQ Management uddannelse og træning i Miljøledelse , som kan hjælpe virksomheder med at have fokus på klimaet og bæredygtighed.


Hos Glaesel HSEQ Management tilbyder vi konsulentrådgivning inden for klima og hjælper virksomheder med at implementere miljøvenlige løsninger. Vi arbejder sammen med jer for at reducere jeres CO2-aftryk og implementere bæredygtige praksisser, der vil gavne både virksomheden og miljøet. Kontakt os i dag for at høre mere om vores konsulentrådgivning inden for klima og bæredygtighed.


Virksomhederne kan selv vælge, om de blot vil følge kravene i ISO 14001 eller blive certificeret.Implementering/Introduktion

ISO 14001:2015 

Kombineret Lead Auditor

ISO 14001 & ISO 45001

Lead Auditor

ISO 14001:2015 

Triple Lead Auditor

ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Opgradering

ISO 14001:2015